Regler

Dette er KlubbLANs regelsett. Disse er satt for å holde arrangementet trygt for alle og for å gjøre det så hyggelig så mulig for alle deltagere.

§1
Alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt, og hverken bruk eller oppbevaring tolereres på arrangementet. Ei heller utenfor og ellers i bygget. Berusede personer vil ikke få adgang.

§2
For at LAN-et skal bli fint for alle sammen, så skal alle rydde opp etter seg. Dette gjelder ikke bare rundt plassen sin, men på sovesalene og spesielt på kjøkkenet. Vanlig folkeskikk gjelder.

§3
Sovesalene skal brukes eksklusivt til soving. Du skal være stille, og respektere de som prøver å sove der. Crew vil gjøre sitt beste for å holde dette ved like, men om det forekommer brudd på dette ber vi om å få beskjed. Soving mellom rekkene i salen er av brannsikkerhetsmessige årsaker ikke tillatt.

§4
Folk som sover, skal få sove i fred. Tusjing og andre “morsomme” aktiviteter skal på ingen måte forekomme.

§5
Store høyttalere ber vi om at du legger igjen hjemme. Vi anbefaler hodetelefoner, men små høyttalere godtas. Litt musikk til deg selv og de nærmeste du sitter sammen med er greit, men vi ber dere innstendig om å holde lydnivået til et minimum. Crew kan komme til å be deg om å skru ned lyden, og da må du respektere dette. Mange og/eller grove overtramp vil føre til at anlegget blir beslaglagt, eller i værste fall utkastelse. Anlegget vil bli gitt tilbake til eieren når vedkomne forlater arrangementet.

§6
Våpen, laserpekere, kniver og lignende skal ikke medbringes eller oppbevares på KlubbLAN.

§7
Nettverket vårt skal ikke misbrukes på noen måte. Dette innebærer hacking, phishing, nedlasting av ulovlig pornografisk materiale eller andre ulovligheter.

§8
Hvitevarer som vannkokere, kjøleskap, mikrobølgeovner o.l. skal ikke brukes på KlubbLANs strømnett.

§9
Kun gymsalen, toalettene og sovesalen skal brukes under KlubbLAN. Klatreutstyr, turnutstyr, turnhallen og lignende er off-limits under KlubbLAN.

§10
Skadeverk på KlubbLANs og verkets eiendom skal ikke forekomme. You break, you buy.

§11
Fremvisning av pornografi eller annet grovt materiale skal ikke forekomme. Vi har unge deltagere, og vil at alle skal respektere dette.

§12
Crew har alltid siste ord når det kommer til uenigheter i forhold til både konkurranser m/tilhørende regler og dette regelsettet.

§13
Norges lover gjelder selvsagt også hos oss. Vi nøler ikke med å videreformidle politiet.

Brudd på disse reglene kan medføre konsekvenser for deltagelsen din på KlubbLAN. Vi vurderer sak til sak, men reaksjonene kan innebære blant annet utkastelse fra pågående arrangement, utkastelse fra kommende arrangement og i værste fall politianmeldelse. Dersom du ikke er myndig varsler vi også foresatte, dersom sakens natur tilsier at det er fornuftig.