Billetter er tilgjengelig via vår billettleverandør Hoopla.

Billetten koster 200,- og inkluderer medlemskap i foreningen KlubbLAN et år fra arrangementsdato.

Ettersom billetten inkluderer medlemskap i foreningen ønsker vi at så mange billetter som mulig står i den reelle brukers navn. Du fyller ut bruker på billetten når den kjøpes via Hoopla.

Noe du lurer på ta kontakt!

Kjøp billetter